Graaf Engelbert van Berg

Tot een machtige vesting bouwde graaf Engelbert van Berg de burcht in de 12de eeuw uit. Engelbert was een belangrijk man met vele ambities: aartsbisschop van Keulen, kanselier van het heilige Romeinse Rijk, "Prinzenerzieher", regent voor de in Italië verwijlende Stauferkeizer Friedrich II - en gelijktijdig graaf van Berg. In een strijd om de erfopvolging in het graafschap werd hij in 1225 het slachtoffer van een aanslag.

Aan het einde van de 30-jarige oorlog, 1648, ruïneerden de zich terug trekkende keizerlijke troepen het slot, de Bergfried en het verdedigingscomplex. De ondergang van Schloss Burg was een feit. 200 jaar later verkocht de Pruisische staat het complex om het uit te buiten. In het midden van de 19de eeuw was de eens zo trotse burcht een vervallen ruïne. 1887 richtten kooplieden, ondernemers, ambtenaren, leraren en geestelijken een vereniging tot het behoud van de burcht op. Het doel en opdracht: wederopbouw van het burchtcomplex. 1914 was het dan zover. Tot vandaag zorgt de vereniging voor de instandhouding en het gebruik van de burcht.

Zoeken