Het Bandwirkermuseum

De „Bandwirkerei“ – het weven van banden – was sinds de oprichting van Ronsdorf in 1745 een van de belangrijkste industrieën. De stad gold als middelpunt van de Bergische „Bandwirkereien“, die in de 19e eeuw hoogtij vierde. Om 1900 waren in Ronsdorf rond 13.300 inwoners en 2000 bandweefstoelen te vinden, vanaf het midden van de 20e eeuw ging de ontwikkeling terug.

De „Heimat- & Bürgerverein“ van Ronsdorf, tegenwoordig een stadsdeel van Wuppertal, wil in een klein museum, ondergebracht in de voormalige Pruisische school voor Bandwirkerei, aan de ooit florerende industrie herinneren.

Van hand aangedreven bandspoelen, een elektrisch bedreven band- en jacquardweefstoel tot een moderne weefstoel, hier wordt de technische ontwikkeling van de bandindustrie getoond. Alle apparaten, die toentertijd nodig waren, worden getoond, daarnaast wordt het werkproces gedemonstreerd. Talrijke vakboeken en een omvangrijke collectie aan monsters van verschillende banden ronden de tentoonstelling af.

Zoeken