De brug: Getallen, gevens, feiten

Toen de brug in 1897 voor het verkeer werd vrijgegeven, gold deze als technisch wonderwerk: 107 meter hoog en 465 meter lang overspande de brug het dal bij Müngsten en verkorte het spoorverkeer tussen Solingen en Remscheid van 44 op rond acht kilometer.

Al in de tachtiger jaren van de 19de eeuw stimuleerden beide steden de bouw. Het Pruisische parlement stelde 1890 rond vijf miljoen mark ter beschikking en kon zich uiteindelijk over een duidelijk goedkoper ontwerp verheugen: de daadwerkelijke kosten bedroegen 2,64 miljoen mark. Iets meer als de helft van de beraamde kosten. De opdracht voor de bouw ging aan de Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft Nürnberg (MAN).

De ingewikkelde montage was baanbrekend en toekomst wijzend: nadat eerst zes torenachtige pijlers werden opgericht, werden de onderdelen van de brug milimeter precies, van beide kanten, naar elkaar toe gebouwd. De feestelijke opening was in 1897 rond 3,5 jaar na het begin van de bouw.

De ijzerconstructie weegt 5000 ton en wordt met 934.456 klinknagels bij elkaar gehouden. De legende wil, dat zich daaronder een gouden klinknagel bevindt – gevonden is deze echter nog niet.

In het begin droeg het imposante bouwwerk de naam van de keizer. Hij kwam 1899 zelfs naar Solingen om de brug te bewonderen. Na de eerste wereldoorlog en de ondergang van de monarchie werd uit de Kaiser-Wilhelm-Brücke de Müngstener Brücke.

Misschien hoort deze binnenkort tot het werelderfgoed: 2011 werden de eerste stappen ondernomen, om opgenomen te worden in de lijst van UNESCO-werelderfgoed.

Zoeken