Beyenburg in cijfers

  • 1303 eerste vermelding van „Beyenborch“
  • Rond 1304 het klooster Steinhaus wordt op de Beyenberg gesticht
  • 1336 eerste schriftelijke vermelding van de „Schutzburg Beyenburg“, tegenwoordig vervallen 1339 schriftelijk bewijs van de Wupperbrug als grensovergang, doune- en controlestation
  • Rond 1400 rondom het klooster en de burcht ontstaat de historisches stadskern. Deze wordt later tot „Freiheit“ benoemd, krijgt gegarandeerde privileges en een onafhankelijke rechtspraak
  • 1804 het klooster wordt geseculariseerd
  • 1806 De Franse bezetters heffen het hertoglijke ambt Beyenburg op
  • 1816 Beyenburg hoort bij Pruisen en komt bij het district Lennep
  • 1929 annextie als stadsdeel van Wuppertal
  • 1864 de „Kreuzherrenorden“ neemt het klooster weer in bezit. Laatste klooster van de orde in Duitsland